Pobierz i wydrukuj deklarację wyboru lekarza

Pict

Zapewnij dobrą opiekę medyczną sobie i swojej rodzinie. Druki deklaracji mozna pobrać stąd, lub wypełnić w naszym Ośrodku Zdrowia. Zapraszamy!

Pracownia Kinezyterapii

  •  Ćwiczenia w systemie ciężarkowo - bloczkowym (UGUL), ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, samowspomagane itp.
  • Ćwiczenia bierne
  • Ćwiczenia czynno - bierne
  • Ćwiczenia izometryczne
  • Indywidualna praca z terapeutą
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Relaksacja poizometryczna

Nasi Fizjoterapeuci:

  • mgr Kinga Markowicz
  • mgr Tomasz Obal
  • lic. Jadwiga Januś